QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

查看: 550|回复: 0

[棋牌源码] 网狐棋牌源码之大闹天宫2通过6603平台完整无限制组件

[复制链接]

升级   16.7%

 • TA的每日心情

  2018-1-23 06:32 PM
 • 签到天数: 18 天

  [LV.4]偶尔看看III

  45

  主题

  65

  帖子

  1334

  积分

  金牌牛人

  Rank: 6Rank: 6

  积分
  1334
  发表于 2017-11-21 19:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  u=1364617033,1802500158&fm=27&gp=0.jpg

  程序下载
  链接:http://pan.baidu.com/s/1pLytQLt 密码:js2a
  程序结构

  查看更多juhevip.cn网络资源分享.url
  │  淘宝开店赚钱.txt
  │  聚合vip网络使用说明.txt
  │  聚合vip网络资源社区Juhevip.cn.url
  │  
  └─通过6603平台完整大闹天宫二无限制组件
      └─通过6603平台完整大闹天宫二无限制组件
          ├─客户端
          │  │  bass.dll
          │  │  dntg.exe
          │  │  hge_fish.dll
          │  │  pyro.dll
          │  │  
          │  └─dntg
          │      │  Chair.png
          │      │  Chair_BOX.png
          │      │  dntg.log
          │      │  GameConfig.ini
          │      │  GameControl.INI
          │      │  GameLevel.INI
          │      │  GoldGameLevel.INI
          │      │  Locker.bmp
          │      │  TABLE.png
          │      │  TableResource.INI
          │      │  table_2.ini
          │      │  table_3.ini
          │      │  table_4.ini
          │      │  table_5.ini
          │      │  table_6.ini
          │      │  UserReady.bmp
          │      │  
          │      ├─images
          │      │  ├─bullet
          │      │  │      bullet2_double.png
          │      │  │      bullet2_norm1.png
          │      │  │      bullet2_norm2.png
          │      │  │      bullet2_norm3.png
          │      │  │      bullet2_norm4.png
          │      │  │      bullet2_norm5.png
          │      │  │      bullet2_norm6.png
          │      │  │      bullet3_double.png
          │      │  │      bullet3_norm1.png
          │      │  │      bullet3_norm2.png
          │      │  │      bullet3_norm3.png
          │      │  │      bullet3_norm4.png
          │      │  │      bullet3_norm5.png
          │      │  │      bullet3_norm6.png
          │      │  │      bullet4_double.png
          │      │  │      bullet4_norm1.png
          │      │  │      bullet4_norm2.png
          │      │  │      bullet4_norm3.png
          │      │  │      bullet4_norm4.png
          │      │  │      bullet4_norm5.png
          │      │  │      bullet4_norm6.png
          │      │  │      double_explode.png
          │      │  │      explode.png
          │      │  │      
          │      │  ├─fish
          │      │  │      bglu_gun.png
          │      │  │      bglu_gunturning.png
          │      │  │      bglu_lun.png
          │      │  │      bglu_lunturning.png
          │      │  │      bglu_ta.png
          │      │  │      BlueLight.png
          │      │  │      dntgquan.png
          │      │  │      fish_bawangjing_dying.png
          │      │  │      fish_bawangjing_walking.png
          │      │  │      fish_bglu_dying.png
          │      │  │      fish_bglu_walking.png
          │      │  │      fish_bianfuyu_dying.png
          │      │  │      fish_bianfuyu_walking.png
          │      │  │      fish_dayanyu_dying.png
          │      │  │      fish_dayanyu_walking.png
          │      │  │      fish_denglongyu_dying.png
          │      │  │      fish_denglongyu_walking.png
          │      │  │      fish_foshou_walking.png
          │      │  │      fish_haigui_dying.png
          │      │  │      fish_haigui_walking.png
          │      │  │      fish_huabanyu_dying.png
          │      │  │      fish_huabanyu_walking.png
          │      │  │      fish_huangbianyu_dying.png
          │      │  │      fish_huangbianyu_walking.png
          │      │  │      fish_huangcaoyu_dying.png
          │      │  │      fish_huangcaoyu_walking.png
          │      │  │      fish_hudieyu_dying.png
          │      │  │      fish_hudieyu_walking.png
          │      │  │      fish_jianyu_dying.png
          │      │  │      fish_jianyu_walking.png
          │      │  │      fish_jinchan_dying.png
          │      │  │      fish_jinchan_walking.png
          │      │  │      fish_jinsha_dying.png
          │      │  │      fish_jinsha_walking.png
          │      │  │      fish_kongqueyu_dying.png
          │      │  │      fish_kongqueyu_walking.png
          │      │  │      fish_lanyu_dying.png
          │      │  │      fish_lanyu_walking.png
          │      │  │      fish_lvcaoyu_dying.png
          │      │  │      fish_lvcaoyu_walking.png
          │      │  │      fish_meirenyu_dying.png
          │      │  │      fish_meirenyu_walking.png
          │      │  │      fish_shenxianchuan_walking.png
          │      │  │      fish_swk_dying.png
          │      │  │      fish_swk_walking.png
          │      │  │      fish_woniuyu_dying.png
          │      │  │      fish_woniuyu_walking.png
          │      │  │      fish_xiaochouyu_dying.png
          │      │  │      fish_xiaochouyu_walking.png
          │      │  │      fish_xiaociyu_dying.png
          │      │  │      fish_xiaociyu_walking.png
          │      │  │      fish_xiaojinlong_dying.png
          │      │  │      fish_xiaojinlong_walking.png
          │      │  │      fish_xiaoqinglong_dying.png
          │      │  │      fish_xiaoqinglong_walking.png
          │      │  │      fish_xiaoyinlong_dying.png
          │      │  │      fish_xiaoyinlong_walking.png
          │      │  │      fish_yinsha_dying.png
          │      │  │      fish_yinsha_walking.png
          │      │  │      fish_yuwangdadi_dying.png
          │      │  │      fish_yuwangdadi_walking.png
          │      │  │      GreenLight.png
          │      │  │      jingangtapic.png
          │      │  │      LChainFlag.png
          │      │  │      LightChain.png
          │      │  │      qjfdiquan.png
          │      │  │      qjfquan.png
          │      │  │      ryjgbpic.png
          │      │  │      ScoreCircle.png
          │      │  │      wdfhlpic.png
          │      │  │      yjsdquan.png
          │      │  │      yssnquan.png
          │      │  │      yuqunquan.png
          │      │  │      
          │      │  ├─gui
          │      │  │      check.png
          │      │  │      close_button.png
          │      │  │      cursor.png
          │      │  │      effect_font.png
          │      │  │      frame_top.png
          │      │  │      min_button.png
          │      │  │      music_font.png
          │      │  │      selfinfo.png
          │      │  │      setting_button.png
          │      │  │      setting_label.png
          │      │  │      setting_ok.png
          │      │  │      user_score.png
          │      │  │      
          │      │  ├─loading
          │      │  │      background.png
          │      │  │      progress_bar.png
          │      │  │      progress_bar_bg.png
          │      │  │      
          │      │  ├─map
          │      │  │      map0.png
          │      │  │      map1.png
          │      │  │      map2.png
          │      │  │      tide.png
          │      │  │      Wave_000_000.PNG
          │      │  │      Wave_000_001.PNG
          │      │  │      Wave_000_002.PNG
          │      │  │      Wave_000_003.PNG
          │      │  │      Wave_000_004.PNG
          │      │  │      Wave_000_005.PNG
          │      │  │      Wave_000_006.PNG
          │      │  │      Wave_000_007.PNG
          │      │  │      Wave_000_008.PNG
          │      │  │      Wave_000_009.PNG
          │      │  │      Wave_000_010.PNG
          │      │  │      Wave_000_011.PNG
          │      │  │      Wave_000_012.PNG
          │      │  │      Wave_000_013.PNG
          │      │  │      Wave_000_014.PNG
          │      │  │      Wave_000_015.PNG
          │      │  │      Wave_000_016.PNG
          │      │  │      Wave_000_017.PNG
          │      │  │      Wave_000_018.PNG
          │      │  │      Wave_000_019.PNG
          │      │  │      Wave_000_020.PNG
          │      │  │      Wave_000_021.PNG
          │      │  │      Wave_000_022.PNG
          │      │  │      Wave_000_023.PNG
          │      │  │      Wave_000_024.PNG
          │      │  │      Wave_000_025.PNG
          │      │  │      Wave_000_026.PNG
          │      │  │      Wave_000_027.PNG
          │      │  │      Wave_000_028.PNG
          │      │  │      Wave_000_029.PNG
          │      │  │      Wave_000_030.PNG
          │      │  │      Wave_000_031.PNG
          │      │  │      
          │      │  ├─players
          │      │  │      bingo.png
          │      │  │      bingo_num.png
          │      │  │      gun02_double.png
          │      │  │      gun02_normal.png
          │      │  │      gun03_double.png
          │      │  │      gun03_normal.png
          │      │  │      gun04_double.png
          │      │  │      gun04_normal.png
          │      │  │      gun_fire.png
          │      │  │      jetton.png
          │      │  │      jetton_bgc1.png
          │      │  │      jetton_bgc2.png
          │      │  │      jetton_num.png
          │      │  │      money_back0.png
          │      │  │      money_back1.png
          │      │  │      money_back2.png
          │      │  │      money_back3.png
          │      │  │      money_back4.png
          │      │  │      money_back5.png
          │      │  │      money_num.png
          │      │  │      turret0.png
          │      │  │      turret1.png
          │      │  │      turret2.png
          │      │  │      turret3.png
          │      │  │      turret4.png
          │      │  │      turret5.png
          │      │  │      turret_front.png
          │      │  │      turret_lv_num.png
          │      │  │      
          │      │  └─static
          │      │          baoji.png
          │      │          catch_num.png
          │      │          coin.png
          │      │          Cursor.png
          │      │          jinbi.png
          │      │          KickOutTipBack.png
          │      │          LockLine.png
          │      │          logo.png
          │      │          lzp.png
          │      │          yinbi.png
          │      │          zhuizongpai0.png
          │      │          zhuizongpai1.png
          │      │          zhuizongpai10.png
          │      │          zhuizongpai11.png
          │      │          zhuizongpai12.png
          │      │          zhuizongpai13.png
          │      │          zhuizongpai14.png
          │      │          zhuizongpai15.png
          │      │          zhuizongpai16.png
          │      │          zhuizongpai17.png
          │      │          zhuizongpai18.png
          │      │          zhuizongpai19.png
          │      │          zhuizongpai2.png
          │      │          zhuizongpai20.png
          │      │          zhuizongpai21.png
          │      │          zhuizongpai22.png
          │      │          zhuizongpai23.png
          │      │          zhuizongpai24.png
          │      │          zhuizongpai3.png
          │      │          zhuizongpai4.png
          │      │          zhuizongpai5.png
          │      │          zhuizongpai6.png
          │      │          zhuizongpai7.png
          │      │          zhuizongpai8.png
          │      │          zhuizongpai9.png
          │      │          zhuizongqi0.png
          │      │          zhuizongqi1.png
          │      │          zhuizongqi2.png
          │      │          zhuizongqi3.png
          │      │          zhuizongqi4.png
          │      │          zhuizongqi5.png
          │      │         
          │      ├─particles
          │      │      Particles.pyro
          │      │      
          │      ├─scripts
          │      │      animation.xml
          │      │      bullet.res
          │      │      fish.res
          │      │      gui.res
          │      │      loading.res
          │      │      map.res
          │      │      players.res
          │      │      scripts.res
          │      │      sounds.res
          │      │      static.res
          │      │      
          │      └─sounds
          │              addgun.wav
          │              bg_01.wav
          │              bg_02.wav
          │              bg_03.wav
          │              bingo.wav
          │              bomb_baozha.wav
          │              bullet_baozha.wav
          │              change_bg.wav
          │              fhlzi.wav
          │              fire.wav
          │              fishdiescore.wav
          │              highscore01.wav
          │              highscore02.wav
          │              highscore03.wav
          │              highscore04.wav
          │              highscore05.wav
          │              hitbagualu.wav
          │              inscore.wav
          │              jgtzi.wav
          │              qpzd_yuyin.wav
          │              ryjgbzi.wav
          │              sound_change_gun.wav
          │              sound_LZP_fire.wav
          │              sunwukong.wav
          │              yuhuangdadi.wav
          │              
          └─服务端
              │  dntg_server.dll
              │  dntg_server_original.dll
              │  dsnh_android.dll
              │  dsnh_config_1.xml
              │  
              └─dntg_server_14
                      game_config.xml
                      path.xml
                      path_foshou.xml

  各大VIP收费棋牌源码发布
  回复

  使用道具 举报

  *滑动验证:
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

  本版积分规则

  快速回复 返回列表 客服中心
   申请友链|小黑屋|( 粤ICP备17032289号 )
  手机客户端|资源求助|广告合作|友链申请|免责声明|返回首页

  GMT+8, 2019-10-19 04:54 AM , Processed in 0.196271 second(s), 50 queries .

  快速回复 返回顶部 返回列表